Læs mere om vores Psykologer på Sjælland

Alle psykologer arbejder ud fra samme kognitive ramme som Mette Holm.

Modtager du Mettes boost?

I øjeblikket kører vi en kampagne, der giver dig, som modtager af det daglige selvkærligheds boost, mulighed for terapi hos en af vores psykologer til kr. 800,-

Tilmeld dig HER

Jeg er uddannet can.mag og autoriseret psykolog.
Jeg har været gymnasielærer i dansk og samfundsfag i 13 år og uddannede mig derefter til psykolog.
Jeg har altid været interesseret i personlig udvikling og psykologi – og er meget glad for mit nuværende arbejde som psykolog.
Siden hen er jeg blevet stresscoach fra Majken Matzaus Stresscoachuddannelse og processkonsulent fra Green & Andersen.

Book en tid hos Birgitte her
Husk at oplyse det er Birgitte du ønsker tid hos
Eller ring: 32 100 222

LÆS MERE

Nøgleord for mig som psykolog er at jeg er autentisk og rummelig. Det skal være en god oplevelse at komme hos mig og du skal føle dig rummet og forstået. Jeg har i mit livs mødt mange forskelligartede problemstillinger og synes det er så vigtigt at få klienten hjem i sig selv og hvile på et godt selvværd. Det er et godt udgangspunkt for din videre færd i verden. Jeg har arbejdet meget med unge og de problemstillinger der hører til denne gruppe.

Som psykolog er jeg meget optaget af selvværd, autenticitet og værdier. Jeg synes det er utroligt vigtig at mennesket bliver rummet og forstået. Der er altid noget godt og nogle vigtige potentialer i alle mennesker. Jeg arbejder på at give dig mod til at udfolde dine potentialer så du står stærkere i verden og at dit liv bygger på dine egne værdier. Det er når vi fjerner os fra den inderste kerne og ikke er tro mod os selv – at mistrivslen , stressen, angsten får mulighed for at fylde og stå i vejen for hvem, du egentlig er.

Kærligst Birgitte

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns universitet (2015) med speciale i stress & stressforebyggelse.
Pt er jeg midtvejs i en psykoterapeutisk efteruddannelse, med særligt fokus på kroppen – hvordan inkluderer vi den bedst for at accelerere den ønskede forandring. For dig som ønsker det, anvender jeg Tankefeltterapi (også kendt som TFT, EFT eller tapping).

 

Book en tid hos Maria her
Husk at oplyse det er Maria du ønsker tid hos
Eller ring: 32 100 222

LÆS MERE

TFT tager dig bag om din sædvanlige selvsnak og tillader dig at slippe de kognitive mønstre og svære følelser du nemt låses fast i. Herfra bliver det nemmere at tage valg som inkluderer DIG.

Nøgleord for mig som terapeut er ligeværd, medskabelse og kropsbevidsthed. Jeg gør meget ud af at møde dig som eksperten i dit liv, at lytte uden fordømmelse eller en agenda, for at kunne bane vejen for at du selvkærligt og værdigt kan rummer selv det ubærlige. Det er en fornøjelse at se hvad der ellers er muligt for dem, som vælger at stoppe kampen mod dem selv og i stedet lægger sine kræfter i at skabe livet på egne præmisser. Jeg hepper på dig!

Jeg er særligt optaget af at du får noget konkret og praktisk anvendeligt med dig hjem HVER gang. Mine motto: Ud af hovedet – ned i kroppen. Og videre: Ned i kroppen – ind i dit liv. Er du klar?

Kærligst Maria

Jeg er kandidatuddannede i Psykologi ved Københavns Universitet fra 1988-1997.
Autoriseret af Psykolognævnet i januar 2001.

At udvikle og forandre sig kommer ikke altid af sig selv, af og til må man arbejde for det og det kan også kræve at man skal overvinde en vis modstand og frygt for at forlade gamle vaner og lære nye måder at tackle og løse problemer på, både individuelt og i samspillet med andre mennesker.

Book en tid hos Anette her
Husk at oplyse det er Anette du ønsker tid hos
Eller ring: 32 100 222

LÆS MERE

Nøgleord for mig som terapeut er tillid og tryghed, og min vigtigste opgave er, at du oplever at blive set, hørt og hjulpet på rette vej. Jeg har gennem årene hjulpet folk med problemstillinger som blandt andet angst, stress, sorg, skam, selvværdsproblemer og konflikter i relationerne, både i min egen klinik og ude i organisationer og virksomheder.

Derudover arbejder jeg med selvledelse og –udvikling, undervisning og supervision.

Jeg er særlig optaget af at få hjulpet dig med at finde frem til en hensigtsmæssig måde at være i verden på. Der hvor du oplever, at der er god sammenhæng og at du er ”på rette vej”.

En måde at arbejde med det på er ved at arbejde med psykologisk fleksibilitet.

Her fokuserer vi på at få afdækket, hvordan du kan være fastlåst i forskellige automatiske måder at handle, tænke og føle på, og arbejder hen mod at blive bedre til at handle hensigtsmæssigt i alle situationer. Et eksempel er, hvis man f.eks. altid automatisk siger ”ja”, hver gang nogen beder om noget – uden at få afklaret om man har tid, lyst, ressourcer og overskud.

Det handler blandt andet om at få hovedet og kroppen til at kommunikere bedre.

Eksempelvis kan vi opleve, at vi rationelt godt ved, der ikke er noget at være bange eller nervøs for, men alligevel reagerer kroppen voldsomt. Eller vi ignorerer kroppens signaler og klør på, fordi hovedet siger ”jeg skal bare lige…”. Ved at etablere en god kontakt med – og mellem –  kroppen og hovedet bliver vi bedre til at navigere i hverdagen og kan arbejde hen imod, hvad der virkeligt betyder noget for os, i stedet for at køre på automatpilot.

På den måde bliver vi mere robuste og får mere trivsel, glæde og energi i hverdagen.

Kærligst  Anette

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet med speciale i arbejdsrelateret stress, angst og depression. Ydermere har jeg taget kurser i Mindfulness Based Stress Reduction, som er et virkningsfuldt redskab til at forebygge og lindre psykiske lidelser.

Som psykolog hjælper jeg dig til at få balance i dit liv samt udvise omsorg til dig selv og dine nærmeste.

 

Book en tid hos David her
Husk at oplyse det er David du ønsker tid hos
Eller ring: 32 100 222

LÆS MERE

Med inspiration fra Acceptance Commitment Therapy bringer jeg ofte mindfulnessteknikker i spil. Mindfulness lærer dig, at være tilstede i nuet og giver dig ro fra forstyrrende tanker og følelser. Mindfulness giver dig et frikvarter fra ubehagelige tilstande, og du lærer at registrere hvordan du har det i din krop åbent og fordomsfrit. Således lærer du, at være nærværende i alt hvad du laver. Det være sig, samvær med dine børn, venner eller partner.

Jeg tror på, at der er et problem fordi der er noget der stiller sig i vejen for, at du kan leve det liv du gerne vil leve. Sammen finder vi frem til det, der er vigtigt for dig og jeg hjælper dig til at leve et liv derefter. Vi tilrettelægger en foretrukken vej du gerne vil gå i livet, og sammen vil vi forsøge at finde styrken til at overkomme de udfordringer du møder på din vej.

Jeg er særligt optaget af at mennesker skal opleve, at de trives. Jeg tror på, at mennesker i udgangspunktet gerne vil leve et meningsfuldt liv med deltagelse i fællesskaber og have kærlige relationer. Ved at hjælpe mennesker til at genopdage hvad der er vigtigt i deres tilværelse har jeg erfaret, at de tager tigerspring hen imod deres foretrukne liv.

Kærligst  David