Læs mere om vores Psykologer i Jylland

Alle psykologer arbejder ud fra samme kognitive ramme som Mette Holm.

Modtager du Mettes boost?

I øjeblikket kører vi en kampagne, der giver dig, som modtager af det daglige selvkærligheds boost, mulighed for terapi hos en af vores psykologer til kr. 800,-

Tilmeld dig HER

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2013.
Krops- og Gestalt terapeut fra Institut for Gestaltanalyse i 2005.
Certificeret Mindfulness Instruktør fra Skolen for Anvendt Meditation i 2014.

Book en tid hos Signe her
Husk at oplyse det er Signe du ønsker tid hos
Eller ring: 32 100 222

LÆS MERE

Jeg arbejder både med kliniske problemstiller og forandrings- og udviklings processer. Med erfaring både fra klinisk praksis og erhvervspsykologisen besidder jeg en bred og velfunderet indsigt og viden om en række af de udfordringer livet består af. Jeg ser det som min fornemmeste opgave at skabe en tryg ramme for din udvikling.

Nøgleord empati, medfølelse og humor. Som terapeut evner jeg at skabe en god og nærværende kontakt, samtidig med at støtte dig i at stille skrapt på, hvad du ønsker hjælp til. Jeg er omsorgsfuld og lyttende, men også ærlig og direkte, da jeg mener, at vi skal arbejde med dine udfordringer, ikke bare snakke om dem.

Jeg er særlig optaget af, hvorledes du kan komme til at leve det liv, der skaber mening og værdi for dig. Hvad vil du gerne? Hvad hindre dig? Hvordan kommer du derhen? Hvordan tager du ansvar og lederskab i dit liv?

Kærligst Signe

Jeg er 56 år og uddannet cand. psych., autoriseret psykolog og terapeut.
Jeg har gennem mange år støttet og hjulpet mennesker i svære og belastende livssituationer og har siden 2006 haft egen psykologpraksis i Odder.

 

Book en tid hos Susanne her
Husk at oplyse det er Susanne du ønsker tid hos
Eller ring: 32 100 222

LÆS MERE

Mine nøgleord som terapeut er en oprigtig, ligeværdig og indlevende interesse for mine klienter og deres livssituation koblet med faglig dygtighed – og altid individuelt tilpasset mine klienters ønsker og behov.

Vi møder alle svære udfordringer på vores vej gennem livet – og selv om vi gør alt, hvad vi kan for at klare skærene selv – kan vi alligevel få brug for hjælp. Som psykolog er jeg optaget af at hjælpe dig i kontakt med dine ressourcer, så du kan håndtere det nødvendige og samtidigt kan (for)blive dig selv og finde ro.

Jeg har særlig erfaring med krise, sorg og psykiske belastninger, forbundet med at være pårørende eller selv at være kronisk eller livstruende syg.

Uanset, hvad du kæmper med, findes der ikke for små eller for store problemer – og du er altid velkommen.

Kærligst Susanne

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2004 og har siden arbejdet som erhvervspsykolog og klinisk psykolog.

• Efteruddannelse i biologisk traumebehandling v. Skolen for Psykosomatik
• Videregående efteruddannelse i ACT v. KognitivGruppen
• Certificeret i JBTA personlighedsprofil + Teamdiamanten
• Autoriseret ved Dansk Psykolognævn

Løbende konferencer, seminarer mm. i bl.a. mindfulness, positiv psykologi, ACT mm.

Book en tid hos Marianne her
Husk at oplyse det er Marianne du ønsker tid hos
Eller ring: 32 100 222

LÆS MERE

Nøgleord for mig som terapeut er tillid og tryghed, og min vigtigste opgave er, at du oplever at blive set, hørt og hjulpet på rette vej. Jeg har gennem årene hjulpet folk med problemstillinger som blandt andet angst, stress, sorg, skam, selvværdsproblemer og konflikter i relationerne, både i min egen klinik og ude i organisationer og virksomheder.

Derudover arbejder jeg med selvledelse og –udvikling, undervisning og supervision.

Jeg er særlig optaget af at få hjulpet dig med at finde frem til en hensigtsmæssig måde at være i verden på. Der hvor du oplever, at der er god sammenhæng og at du er ”på rette vej”.

En måde at arbejde med det på er ved at arbejde med psykologisk fleksibilitet.

Her fokuserer vi på at få afdækket, hvordan du kan være fastlåst i forskellige automatiske måder at handle, tænke og føle på, og arbejder hen mod at blive bedre til at handle hensigtsmæssigt i alle situationer. Et eksempel er, hvis man f.eks. altid automatisk siger ”ja”, hver gang nogen beder om noget – uden at få afklaret om man har tid, lyst, ressourcer og overskud.

Det handler blandt andet om at få hovedet og kroppen til at kommunikere bedre.

Eksempelvis kan vi opleve, at vi rationelt godt ved, der ikke er noget at være bange eller nervøs for, men alligevel reagerer kroppen voldsomt. Eller vi ignorerer kroppens signaler og klør på, fordi hovedet siger ”jeg skal bare lige…”. Ved at etablere en god kontakt med – og mellem –  kroppen og hovedet bliver vi bedre til at navigere i hverdagen og kan arbejde hen imod, hvad der virkeligt betyder noget for os, i stedet for at køre på automatpilot.

På den måde bliver vi mere robuste og får mere trivsel, glæde og energi i hverdagen.

Kærligst  Marianne

Jeg er uddannet psykolog, og jeg hjælper voksne, par, børn og forældre.

Måske søger du hjælp med noget bestemt som angst, depression, stress eller til at håndtere noget svært som skilsmisse, utroskab, at leve i en sammenbragt familie, arbejdsløshed, skoleskift, alvorlig sygdom eller en akut voldsom hændelse. Måske har du lyst til hjælp til dit barns adfærd eller til (oftere) at være den forælder, du har lyst til at være.

Book en tid hos Stine her
Husk at oplyse det er Stine du ønsker tid hos
Eller ring: 32 100 222

LÆS MERE

Måske vil du gerne have hjælp til noget mere grundlæggende. Det kan være du kan mærke en form for ophobning, der er blevet for meget. Det kan være du mærker en overdreven eller uforklarlig vrede, eller modløshed, magtesløshed og frustration, tomhed, besvær med at sove, modstand og trodsighed, uvilje mod din partner eller andre vigtige i dit liv, en fornemmelse af at have fået nok og ikke vide hvad, du skal stille op, afsavn, sorg, indadvendthed, manglende handlekraft eller lyst til at noget eller nogen bare skal forsvinde eller holde op.

Uanset om udfordringen er konkret eller mere diffus, så er det aldrig for sent. Du kan gøre en forskel. Og jeg vil gerne hjælpe dig.

Alt efter din situation, kan det give mening at fokusere på den specifikke udfordring og at få værktøj, som vil fjerne symptomerne eller skifte afmagten ud med styrke. Andre gange giver det mening at fokusere på en mere grundlæggende væren-i-verden, at få fat i skyggesiderne og få dyrket selvkærlighed, -accept,- respekt og at opnå en (måske helt ny) frihed til at være dig selv sammen med andre. Nogle gange lidt af begge.

Vi finder sammen ud af, hvad, der er den mest direkte vej for dig til at få det du savner.

Jeg er særligt optaget af trivsel. Både hvordan vi som voksne kan nyde livet som os selv, som partner og/eller forældre. Men også hvordan vi som voksne hjælper børn til at få et liv i trivsel; hele livet igennem. Derfor er jeg optaget af at hjælpe til at få fat i årsagen til problemet, hvis du har lyst til det. Jeg ønsker at hjælpe med at skabe en reel forandring, der varer ved, og som også ruster dig til fremtidens udfordringer.

Det kan vi opnå ved at indgå i et fællesskab om din (og jeres) udvikling. Jeg er med som guide og bidrager med min forståelse for hvad, der sker inden i dig og i mellem dig, mig og dine nære. Også for det, der før har gjort, at du falder tilbage i gamle mønstre.  Vi arbejder med tanker, følelser og automatiske reaktioner, både gennem samtale og gennem øvelser. Du skaber forandringen ved at bidrage med dig og at lade mig støtte dig i at skabe din udvikling. Indtil du ikke har brug for mig mere.

Formelt har jeg en epigenetisk udviklingsforståelse  med afsæt i relationspsykologisk teori  inkl. tilknytningsteori.  Jeg anvender psykodynamiske-, mentaliseringsbaserede- og kropsterapeutiske – samt  kognitiv adfærdsterapeutiske teknikker (det sidste bl.a. i form af CoolKids og Chilled til børn og unge med angst), alt efter den enkeltes behov. Jeg er desuden trænet vejleder i International Child Development Programme (ICDP) til forældre og pædagoger. Min tilgang er ressourceorienteret med et salutogenetisk udgangspunkt, fordi jeg oplever, det er den bedste måde at skabe forandring på.

Jeg glæder mig til at møde dig og at hjælpe dig til det liv, du savner. Ring eller skriv til os, hvis du har lyst. Så går vi i gang.

Pas på dig selv så længe.

Kærligst  Stine